Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Svendborg Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Svendborg Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Svendborg Kommune der findes.

I Svendborg kommunen kan du som borger blive visiteret fra jobcentret til en fysioterapeut, der udelukkende har med commotio-borgere at gøre. Der tilbydes en individuel samtale og undersøgelse i starten, hvor der også laves en skriftlig status med forslag til indsatser der kan prøves. Der laves også individuel vejledning i forhold til tilbagevenden til arbejde, samt løbende vejledning og sparring om behandling, behov for hjælpemidler m.m.

En ergoterapeut står for et forløb på otte gange, vedrørende energihold. Her er der en opfølgning fire uger efter forløbets afslutning. Sidst tilbydes et træningshold ved fysioterapet, der foregår to gange om uge i otte uger. Her udarbejdes der en afsluttende status efter forløbet. 

Opdateret 6. maj 2021