Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Vejen Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Vejen Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Vejen Kommune der findes.

I Vejen Kommune har de valgt at lave et tilbud til den enkelte borger frem for et gruppetilbud. Hjerneskadekoordinatoren vil hjælpe dig med råd og vejledning, samt sætter dig i kontakt med de relevante fagpersoner. I forbindelse med socialrådgivernes arbejde, vil du blive videresendt til handicap- og psykiatrirådgivningen fra anden aktør, hvis du ikke kan løftes på anden vis, og har et længerevarende behov for støtte. Det vil dog altid være ud fra en konkret og individuel vurdering, hvorvidt du er i målgruppen, ud fra Servicelovens voksenbestemmelser.

Kommunen BASH-neuroterapeuter tilknyttet. BASH står for “Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag”, hvor der arbejdes med dine udfordringer, og du støttes til at mestre din hverdag. Det sker gennem energiforvaltning, struktur,  træning af egenomsorg, rådgivning og vejledning, samt træning af kognitive og fysiske evner. Forløbet tilrettelægges ud fra din situation, og inkluderer relevante fagpersoner og dine pårørende.

Jobcenteret er involveret i at skabe en plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Og hvis du har fået en genoptræningsplan, jv. Sundhedsloven §140, kan du komme i kontakt med kommunens fysio- eller ergoterapeuter. Her tilbydes eksempelvis mild og let fysisk træning, Z-health, samt arbejde med energiforvaltning og pacing.

Opdateret 28. september 2021