Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Vesthimmerlands Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Vesthimmerlands Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Vesthimmerlands Kommune der findes.

I Vesthimmerlands Kommune er der et neuroteam. Her mødes forskellige faggrupper med neurofaglig viden, foruden en ekstern specialist i neuropsykologi. Her vurderes om en borgers situation kan løftes internt i kommunen, eller om der skal henvises videre. Samtidig arbejder kommunen løbende på at forbedre sig på området.

Vurderes det, at borgeren kan behandles internt, henvises til psykolog hos Center for Pædagogik og Psykologi. Herudover henvises til ergo- og/eller fysioterapeut i kommunens Sundhedscenter. Begge dele gøres for at lave den bedst mulige udredning og dermed efterfølgende indsats.

Herudover kan kommunen henvise til Center for Kommunikation og Undervisning Himmerland tilbydes der både individuel- og holdtræning, med fokus på de kognitive følger af en hjernerystelse.

Eksternt henviser kommunen til smertecenter og hovedpineklinik, hvis der er smerteproblematikker der endnu ikke er udredt.  Derudover kan borgere henvises til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed. Her kigges især på samsyn. Der er også mulighed for at henvise til Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg Kommune.

Opdateret 12. juni 2021