Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #17 – Kønsforskelle ved hjernerystelse i fodbold

Kønsforskelle ved hjernerystelse i fodbold

Flere medier har for nyligt nævnt et nyt studie fra USA, der kigger på kønsforskelle ved hjernerystelse i fodbold. Her kigges der på incidensen og karakteristikken, for at besvare spørgsmål om der er forskel på kønnene ved sportsrelateret hjernerystelse.1 Studiet fandt at unge pige har 1,88 gange så høj risiko for hjernerystelse, som jævnaldrene drenge

Studiet er lavet som et prospektivt, longitudinalt kohortestudie, og har fulgt alle piger og drenge der var registreret som atleter på High Schools i Michigan i perioden 2016-17 til 2018-19.

Resultater

Mere end 43.000 mandlige og næsten 40.000 kvindelige fodboldspillere deltog i studiet. 1,8 % af disse spillere oplevede at få hjernerystelse over de tre skoleår. Det var groft fordelt på 1/3 til drengene, og 2/3 til pigerne. Langt størstedelen af alle hjernerystelserne fandt sted i kamp, og ikke til træning – godt 85 % ved begge køn. Drengene var dog hurtigere til at komme tilbage til spillet igen; i gennemsnit to dage hurtigere en pigerne. Og den gennemsnitlige tilbagevendingstid var 11 dage fra skaden indtraf.

Derudover var 48,4 % af alle hjernerystelser hos drengene på grund af spiller-spiller-kontakt. Hos pigerne var 42 % grundet spillet-objekt-kontakt. Dette stemmer også overens med det vi tidligere har rapporteret.

Sidst, så var der faktisk forskel mellem kønnene i forhold til at blive taget ud af kampen. For drengene blev i højere grad taget ud af kampen, ved mistanke om hjernerystelse, end pigerne gjorde. Hvorfor det skete, står indtil videre hen i det uvisse. Men det er interessant, men tanke på at pigerne generelt brugt længere tid på at komme sig, da fortsat spil efter hjernerystelse øger rehabiliteringstiden.7

Konklusion

Hvad betyder det så? Umiddelbart er det en bekræftelse af det andre studier allerede tidligere har påvist,2,3,4 hvilket jo i sig selv er rigtigt godt. Vi er dog stadig ikke kommet nærmere hvad årsagen kan være hertil. Der er teorier om forholdet mellem boldens vægt og styrken og størrelsen på kvinders nakke, kontra mænds, kan være en årsag til flere hovedstød giver hjernerystelse hos kvinder.5 Noget der stort set ikke finder sted hos mænd. Der er også teorier om forskelle i aksonernes opbygning hos kvinder kontra mænd, der øger kvinders risiko.6 Men faktisk ved vi det ikke endnu.

Så derfor bekræfter studiet flere andre studier, og gør dermed evidensen for kønsforskelle ved hjernerystelse i fodbold, og generelt, endnu større.

Referencer

  1. Bretzin A.C. et al., JAMA Netw Open 2021, 4:4, doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.8191
  2. Collins CL, et al., J Prim Prev 2014, 35:5, 309-319, doi:10.1007/s10935-014-0355-2
  3. Bretzin A.C. et al., Am J Sports Med. 2018, 46:9, 2263-2269, doi:10.1177/0363546518778251
  4. Chandran A. et al., Res Sports Med. 2020, 28:1, 42-54, doi:10.1080/15438627.2019.1590834
  5. Collins CL, et al., J Prim Prev 2014, 35:5, 309-319, doi:10.1007/s10935-014-0355-2
  6. Dollé J.P. et al., Exp Neurol. 2018; 300, 121-134, doi:10.1016/j.expneurol.2017.11.001
  7. Asken B.M. et al. Am J Sports Med. 2018, 46:6, 1465-1474. doi:10.1177/0363546518757984