Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #13 – Kreatintilskud

Kreatintilskud og hjernerystelse

I flere af vores myter har vi kigget på hvorvidt kost og ernæring kan have en indflydelse på forebyggelsen af hjernerystelse og/eller på lindring af symptomer ved vedvarende symptomer. Generelt er vores anbefaling, at du sørger for at spise en varieret kost, da der ikke er evidens for at specielle kosttiltag har en effekt. Nu har en ny litteraturgennemgang dog kigget på kreatin, eller rettere kreatintilskud i forbindelse med hjernerystelse.1

Det er efterhånden godt bekræftet, at kreatintilskud kan have en effekt på muskelstyrke og andre parametre, der er relevante i forbindelse med fysisk aktivitet.2 Kreatin er et naturligt forekommende stof, der primært findes i rødt kød og fisk og skaldyr. Størstedelen, cirka 95 %, af kroppens kreatin findes i skeletmuskulaturen.2 De resterende mængder findes blandt andet i hjernen.1,2

Studiet tager udgangspunkt i påstanden om, at hjernen står for op mod 20 % af kroppens daglige energiforbrug, og at stoffet kreatinkinase også findes i en special hjerne-variant. Dette skulle angive at kreatin kan være en vigtig del af energitilførslen til centralnervesystemet. Kreatinkinase er nemlig en del af kroppen energiproduktion.

Hjernen producerer faktisk selv en smule kreatin,3 og sammenligner man hjernens niveau af kreatin mellem vegetarer og kødspisere er der faktisk ikke en forskel.4 Det indikerer at hjernens niveau af kreatin ikke er afhængig af normalt dagligt madindtag. Det betyder dog ikke, at man ikke kan påvirke mængden -dog ikke i samme grad som med musklerne.5

Hvad fandt de ud af

Ved at kigge på en del studier, der har forsøgt at undersøge om kreatintilskud kan påvirke hjernen kognitive evner. Studierne mangler stadig meget i kvalitet, og det er derfor ikke muligt at drage større konklusioner på området. Men det er et område, hvor forfatterne mener det giver mening at undersøge mere fremadrettet.1

Hjernens kreatinniveau ændres negativt som følge af en mild traumatisk hjerneskade,6 og netop derfor kan der være en idé i at se på om kreatintilskud kan have en effekt på hjernerystelse. Men desværre er der lavet alt for få studier på området, til at vi faktisk kan sige noget reelt om det. Det er nemlig primært studier på dyr, og dem kan vi ikke generalisere til mennesker. Men også her, er der grobund for at undersøge mere fremadrettet – især fordi der er et fysiologisk rationale for at det kan virke.

Konklusion

Studiet konkluderer at der er potentiale for at kreatintilskud kan virke ved hjernerystelse. Vi mangler dog stadig dels at få veludførte studier, der finder en effekt, foruden at finde ud af den rette protokol. Men på nuværende tidspunkt er evidens for brugen heraf i bedste fald meget svag – men realistisk set nok nærmere ikkeeksisterende. Studiet bidrager heller ikke enormt meget selv, da de blandt andet påstår det er en systematisk litteraturgennemgang, men der er ingen beskrivelse af metode i studiet. Vi har derfor ikke mulighed for at følge op på deres studiesøgning, og dermed finde ud af om de har udelukket studier. Deres beskrivelse af de valgte studier, er desuden også mangelfuld, da der mangler beskrivelser af de enkelte studiers metode. Troværdigheden af benævnte studie er derfor også relativt lille. På baggrund af dette studie, kan vi derfor heller ikke anbefale brugen af kreatin-tilskud på nuværende tidspunkt, om end der ikke som udgangspunkt er bivirkninger ved det.

Referencer

  1. Roschel H. et al., Nutrients 2021, 13:2, 586-596, doi:10.3390/nu13020586
  2. Kreider R. et al., J Int Soc Sport Nutri 2017, 14:1, 1-18, doi:10.1186/s12970-017-0173-z
  3. Braissant, O.; Bachmann, C.; Henry, H. Expression and function of AGAT, GAMT and CT1 in the mammalian brain. Alzheimer’s Dis. 2007, 46, 67–81.
  4. Solis, M.Y.; Painelli, V.D.S.; Artioli, G.G.; Roschel, H.; Otaduy, M.C.; Gualano, B. Brain creatine depletion in vegetarians? A cross-sectional 1H-magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) study. Br. J. Nutr. 2013, 111, 1272–1274.
  5. Dolan E. et al., Europ J Sport Sci 2019, 19:1, 1-14, doi:10.1080/17461391.2018.1500644
  6. Vagnozzi, R.; Signoretti, S.; Floris, R.; Marziali, S.; Manara, M.; Amorini, A.M.; Belli, A.; Di Pietro, V.; D’Urso, S.; Pastore, F.S.; et al. Decrease in N-Acetylaspartate Following Concussion May Be Coupled to Decrease in Creatine. J. Head Trauma Rehabil. 2013, 28, 284–292