Hjernerystelse | Commotio Danmark

Depression og hjernerystelse

Opdateret: 25.  marts 2024

Depression-og- hjernerystelse

Depression er en af de mere alvorlige udfordringer en hjernerystelse kan medføre. Faktisk viser studier, at mellem 33 og 44 % der har haft en traumatisk hjerneskade udvikler depression.1 Til sammenligning er der kun cirka 8 % af den generelle befolkninger der får diagnosen.1 Her skal man dog huske på, at traumatiske hjerneskader dækker over meget mere end blot hjernerystelse. Men det tyder dog på at også ved de milde traumatiske hjerneskader, er der en to-tre gange så høj risiko for at udvikle depression.8,12

Yderligere viser studier at børn har 3,3 gange højere risiko for at udvikle depression senere i livet, efter en hjernerystelse. Denne risiko er endnu større for unge.2 Altså kunne noget tyde på, at risikoen er større når hjernen er under udvikling.

Men symptomerne på depression, såsom koncentrationsbesvær, tristhed, træthed, dårlig søvn, hovedpine og spændinger, minder meget om flere af symptomerne på hjernerystelse – og vedvarende symptomer kan faktisk føles værre, når man har en depression oveni.3 Depression er i hvert fald en potentiel risikofaktor for vedvarende symptomer i mere end en måned.4,6,10 Derfor anbefales der også generelt, når man har vedvarende symptomer, at den behandling man modtager inkluderer behandling for depression

Behandling

Fysisk aktivitet kan dog være med til at mindske risikoen for udviklingen af depressive symptomer efter en hjernerystelse.Nyere studier peger også i retningen af at fysisk aktivitet har en rigtig god effekt på selve behandlingen af depression.13,14 Det er dog vigtigt at den fysiske aktivitet monitoreres af en fagperson, da uhensigtsmæssig tilgang kan forøge risikoen igen.5 Sørg derfor altid for at få hjælp af en uddannet fagperson, enten en fysioterapeut eller fysiolog, til den rette fysiske aktivitet og doseringen heraf, sådan at du ikke overbelaster din krop og i særdeleshed den skadet hjerne.

Skulle du alligevel være en af de uheldige personer, der udvikler depression, som følge af hjernerystelse, så kan det kræve mere end blot fysisk aktivitet. Undersøgelser af farmakologisk behandling, har vist modstridende resultater. Nogle studier peger i en positiv retning, men litteraturgennemgange har peget i en anden retning.7 Det er imidlertid stadig et underbelyst område inden for hjernerystelse, og derfor giver det bedst mening at lytte til en psykiater ved depression. Her anbefales det generelt at starte med et SSRI-præparat, og virker det ikke, kan man prøve med et SNRI-præparat.

Non-farmakologisk behandling af depression efter hjernerystelse kan, udover førnævnte fysiske aktivitet, dreje sig om kognitiv adfærdsterapi, der dog endnu ikke har vist sig effektivt,11 samt neuropsykologisk rehabilitering. Også neuropsykologisk behandling har begrænset med evidens bag sig, men peger dog i en positiv retning.7 Derfor kan det kun anbefales at bruge den generelle tilgang til behandling af depression, der blandt andet inkluderer psykoterapi. Dette er vigtigt, da behandling af psykologiske følger af en hjernerystelse, er en effektiv måde at forkorte symptomperioden på.9

Referencer

Y Mama Care
Lavet i samarbejde med Y Mama Care

Se også

  • Ramt?

    Er du ramt af hjernerystelse? Læs mere om hvad du kan gøre her.

  • Pårørende

    Læs mere om hvad du som pårørende kan gøre for at hjælpe den ramte.

  • Hjernerystelsestrappen

    Læs mere om hjernerystelsestrappen her.