Velkommen til Commotio Danmark
Evidensbaseret viden om hjernerystelse

  • Viden om hjernerystelse

Commotio Danmark er Danmarks førende vidensportal om hjernerystelse. I Commotio Danmark arbejder vi for at gøre viden om hjernerystelse tilgængelig for alle og enhver. Både fagmand og lægmand. Arbejdsgiver og arbejdstager. Ramte og pårørende. Vi holder hele tiden øje med hvad der sker på forskningsområdet, hvilke historier medierne tager op, og hvilke alternative behandlere der forsøger at spinde guld på de mange tusinde der hvert år rammes af hjernerystelse.

Hjernerystelse er et emne der til tider florerer meget i medierne. Vi arbejder for at de påstande medierne kommer med, også baserer sig på dokumenteret viden. Her på siden vil vi forsøge at gå i dybden med emnet, og præsentere den viden der er på området lige nu.

Hjernerystelse rammer hvert år mellem 0,6 og 1,2 % af befolkningen. Det eksakte tal kender vi dog ikke, da vi ved der er mange der aldrig får diagnosen. Men vi ved at det er nok til, at det kan have en stor indflydelse på samfundet – og for den enkelte og dennes familie. 

Vi ønsker at oplyse om de brugbare muligheder der faktisk er i forbindelse med hjernerystelse, samtidig med at vi gør opmærksom på hvilke behandlingsformer der ikke har en dokumenteret effekt. Vi kigger også på hvilke råd der ikke bunder i evidensbaseret viden, men oftest bunder i misforståelser af hvordan kroppen egentlig hænger sammen. Kort sagt ønsker vi at bidrage til at alle der er ramte af hjernerystelse, får den hjælp de har behov for. Hvad enten du er den ramte, du er pårørende,  eller du står for behandling af hjernerystelse, kan du her på siden finde brugbar information der kan hjælpe i den situation du står i. Og kan du ikke, så kontakt os på kontakt@commotio.dk. Vi hjælper hellere end gerne.

Indhold

commotio.dk har vi samlet en masse af den viden om hjernerystelse der findes på nuværende tidspunkt. Du kan blandt andet finde:

  • En masse viden om hjernerystelse, da vi mener det er vigtigt at bidrage med reel viden om hvordan du egentlig skal forholde dig, og hvad du selv kan gøre. Vi prøver at komme med forklaringer om hvad en hjernerystelse er, hvordan du skal forholde dig når du er ramt, om børn og hjernerystelser, pårørende til hjernerystelsesramte, og meget meget andet.
  • Alle vores gennemgange af studier. Det er et område der nemt kan bruges til at fremhæve noget man gerne vil fremhæve. Vi prøver at holde øje med den litteratur der udkommer, og tager et kritisk blik på de studier der enten rammer mainstream-medierne eller som kan være interessante set i et hjernerystelsesperspektiv. Men vi er meget bevidste om at ikke at fremhæve enkelte resultater, med mindre der er en meget speciel grund hertil.
  • En oversigt over flere relevante test på hjernerystelsesområdet, hvilket især kan være relevant for fysioterapeuter.
  • En oversigt over de kommunale tilbud der findes til hjernerystelsesramte. Dette er for at give et overblik over området som det er i dag, for at hjælpe kommunerne med at få inspiration til at forbedre deres tilbud, og generelt for at hæve niveauet for behandling af hjernerystelse i Danmark.
  • Alle vores myter. Myterne forsøger at tage fat i de mange påstande der findes om hjernerystelse. Dette gælder både akutte og ikke-akutte behandlinger, husmorråd og kostråd. Alle emner der på en eller anden måde påstås at have en enten negativ eller positiv indvirkning på hjernerystelse. Vi ser på det hele i en kontekst af evidens og plausibilitet. Hvis begge dele er fraværende, vil vi ikke anbefale pågældende emne. Vi vil dog altid være åbne for ny evidens, og vil blive overordentlig glade hvis eventuelt kritik vil medfølge dokumentation. Sørger du for det, så kan vi vurdere argumenterne sagligt og fagligt. På samme måde som vi sætter referencer på alle vores påstande.
  • Alle vores boganmeldelser. Med boganmeldelserne forsøger vi at tage et kritisk blik på de bøger der bliver udgivet om hjernerystelse. Det er nemlig også et område hvor mange ser muligheder for en økonomisk gevinst. Dette medfører at der kan publiceres alt mellem himmel og jord. Vi vil også her kigge på påstandene i bøgerne ud fra et evidens- og plausibilitetsperspektiv.

Seneste nyt om hjernerystelse

Kontakt os

Vi arbejder imidlertid hele tiden på at forbedre vores website, og lytter gerne til jeres ønsker. Skulle du have spørgsmål til det vi skriver, ønsker om specifik viden der ikke findes her endnu, eller andre kommentarer, kan du kontakte os på kontakt@commotio.dk, hvor vi står klar til at hjælpe dig. Vælger du at ringe til os, må du gerne lægge en besked på telefonsvareren. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Commotio Danmark – Evidensbaseret viden om hjernerystelse

Du kan også finde os på de sociale medier:

Følg os på følgende sociale medier
Facebooktwitterlinkedininstagram

Del artiklen på
Facebooktwitterlinkedin