Hjernerystelse | Commotio Danmark

Forside Kopi

Commotio Danmark er din guide til bedre forståelse og håndtering af hjernerystelse

Commotio Danmark er Danmarks førende vidensportal om hjernerystelse. I Commotio Danmark arbejder vi for at gøre viden om hjernerystelse tilgængelig for alle og enhver. Både fagmand og lægmand. Arbejdsgiver og arbejdstager. Ramte og pårørende. Vi holder hele tiden øje med hvad der sker på forskningsområdet, hvilke historier medierne tager op, og hvilke alternative behandlere der forsøger at spinde guld på de mange tusinde der hvert år rammes af hjernerystelse.

Hjernerystelse er et emne der til tider florerer meget i medierne. Vi arbejder for at de påstande medierne kommer med, også baserer sig på dokumenteret viden. Her på siden vil vi forsøge at gå i dybden med emnet, og præsentere den viden der er på området lige nu.

Hjernerystelse rammer hvert år mellem 0,6 og 1,2 % af befolkningen. Det eksakte tal kender vi dog ikke, da vi ved der er mange der aldrig får diagnosen. Men vi ved at det er nok til, at det kan have en stor indflydelse på samfundet – og for den enkelte og dennes familie. 

Vi ønsker at oplyse om de brugbare muligheder der faktisk er i forbindelse med hjernerystelse, samtidig med at vi gør opmærksom på hvilke behandlingsformer der ikke har en dokumenteret effekt. Vi kigger også på hvilke råd der ikke bunder i evidensbaseret viden, men oftest bunder i misforståelser af hvordan kroppen egentlig hænger sammen. Kort sagt ønsker vi at bidrage til at alle der er ramte af hjernerystelse, får den hjælp de har behov for. Hvad enten du er den ramte, du er pårørende,  eller du står for behandling af hjernerystelse, kan du her på siden finde brugbar information der kan hjælpe i den situation du står i. Og kan du ikke, så kontakt os på kontakt@commotio.dk. Vi hjælper hellere end gerne.

Indhold

commotio.dk har vi skabt en omfattende samling af information om hjernerystelse. Du kan blandt andet finde:

  • Dybdegående viden om hjernerystelse, fordi vi mener, at det er afgørende at forsyne dig med den reelle viden om, hvordan du bedst forholder dig og hvad du selv kan gøre. Vi giver forklaringer om, hvad en hjernerystelse egentlig er, hvordan du skal agere som ramt, råd om børn og hjernerystelser, støtte til pårørende og meget mere.
  • Analyser af aktuelle studier. Vi holder øje med den seneste litteratur og giver en kritisk vurdering af studier, der enten er blevet omtalt i mainstream-medierne eller er interessante set i et hjernerystelsesperspektiv. Vi er dog bevidste om ikke at fremhæve enkelte resultater uden en vægtig grund.
  • En oversigt over relevante tests inden for hjernerystelsesområdet, især nyttigt for fysioterapeuter og andre der måtte arbejde med rehabilitering af hjernerystelse
  • En liste over kommunale tilbud til hjernerystelsesramte. Dette er ment som et overblik over den nuværende situation for at inspirere kommuner til at forbedre deres tilbud og generelt hæve behandlingsstandarden for hjernerystelse i Danmark.
  • En opklaring af myter om hjernerystelse. Vi tager fat i de mange påstande om hjernerystelse, lige fra akutte og ikke-akutte behandlinger til husmorråd og kostanbefalinger. Alle disse emner vurderes ud fra evidens og plausibilitet. Hvis begge dele mangler, vil vi ikke anbefale det pågældende emne. Vi er dog altid åbne for ny evidens og glæder os over kritik med dokumentation. Med din hjælp kan vi vurdere argumenter objektivt og fagligt, præcis som vi refererer til alle vores påstande.
  • Anmeldelser af bøger om hjernerystelse. Vi ser kritisk på de udgivelser, der findes om emnet, da det desværre er et område, hvor økonomiske hensyn kan påvirke indholdet. Vi vurderer også påstandene i bøgerne ud fra et evidens- og plausibilitetsperspektiv

Vi er her for at ruste dig med den mest pålidelige viden, så du kan træffe informerede beslutninger for din vej mod bedring og velvære

Seneste nyt om hjernerystelse

Kontakt os

Vi arbejder imidlertid hele tiden på at forbedre vores website, og lytter gerne til jeres ønsker. Skulle du have spørgsmål til det vi skriver, ønsker om specifik viden der ikke findes her endnu, eller andre kommentarer, kan du kontakte os på kontakt@commotio.dk, hvor vi står klar til at hjælpe dig. Vælger du at ringe til os, må du gerne lægge en besked på telefonsvareren. Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Commotio Danmark – Evidensbaseret viden om hjernerystelse

Du kan også finde os på de sociale medier: