Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Fredericia Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Fredericia Kommune

Der er mange tiltag eller tilbud til hjernerystelsesramte i Fredericia Kommune. Det er dog under forskellige forudsætninger, såsom serviceloven og sundhedsloven.

  • Hvis du som borger har været på sygehus og fået en genoptræningsplan (GOP) er der mulighed for genoptræning med ergo- og fysioterapeut ifølge henvisningen. Dette falder under servicelovens §140. Hvis der ikke foreligger en GOP vil du kunne henvende dig til Hjerneskadekoordinatoren (HSK) for en samtale. Sammen med HSK klarlægges hvorvidt der er behov for en GOP alligevel og HSK arbejder eventuelt videre med af få en GOP fra sygehuset.
  • Vejledning ved HSK kan ske løbende i hele dit forløb, og HSK kan under hele borgerens forløb tilbyde efter behov at lave statusmøder med deltagelse af borger og pårørende samt de forskellige aktører. Herunder træningsterapeuterne og sagsbehandleren fra jobcenteret
  • Sammen med koordinatoren for genoptræningen kan HSK vurdere om du kan bevilges et træningstilbud efter servicelovens §86 hos ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen. Eksempelvis vil det kunne hjælp til energiforvaltning.
  • Herudover er der mulighed for visitation til CSV i Kolding. Det kan ske hvis der før, under eller efter træningsindsatsen er et yderligere behov for støtte.
    • Efter visitationen er der forskellige tilbud om individuel undersøgelse og vejledning på CSV.
    • Der er også undervisning på forskellige hold med både praktisk, motorisk og psyko-socialt indhold.
    • Sideløbende er der tilbud på CVS for pårørende i pårørende grupper.

Opdateret 19. marts 2021