Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Furesø Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Furesø Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Furesø Kommune der findes.

Når en hjernerystelsesramt borger i Furesø henvender sig i en forvaltning, vil denne hjælpe borgeren bedst muligt med, at blive henvist til undersøgelse og behandling hos relevante behandlere. Derfor tilbyder kommunen et individuelt tilrettelagt forløb alt efter de behov og symptomer der måtte være. Kommunen har nogle primære behandlingstilbud:

  • Ergo- og fysioterapi i kommunens genoptræningscenter. Her er der fokus på energiforvaltning, mestring, kompensationsstrategier, fysisk træning af balance og nakke, og træning under hensynstagen til puls og belastning.
  • Hos en ekstern leverandør kan der laves udredning af synet og lydfølsomhed.
  • Hos jobcenteret laves der afklaring af job og forsørgelsesgrundlag.
  • Der er tilbud om samtaler med en neuropsykolog. Neuropsykologen findes i fællesskab.

Hjerneskadekoordinator tilknyttes oftes kun i de mest komplekse sager. Særligt i forbindelse med brug af eksterne leverandører. Har du hjernerystelse, og er bosiddende i Furesø Kommune, er du dog altid velkommen velkommen til at kontakte hjerneskadekoordinatoren ved spørgsmål, behov for vejledning og yderligere uddybning af de tilbud til hjernerystelsesramte i Furesø Kommune der findes.

Du kan findes kontaktoplysningerne på Furesø Kommunes hjerneskadekoordinator via dette link.

Opdateret 4. august 2021