Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Gladsaxe Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Gladsaxe Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Gladsaxe Kommune der findes.

Gladsaxe Kommune giver rådgivning og vejledning til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Det er kommunens hjerneskadekoordinator der står for dette. Denne kan blandt andet hjælpe med råd og vejledning, samt koordinerer dit forløb. Det gælder samarbejder med hospital, kommune og eventuelle specialenheder du måtte være i kontakt med. 

Der findes generelle tilbud til hjerneskadede, såsom en netværksgruppe og pårørendegruppe, der begge foregår i Lyngby-Taarbæk. Derudover er der tilbud om individuel rådgivning ved en psykolog og en pårørendegruppe til +65-årige. I 2022 har Gladsaxe Kommune oprettet et tilbud til vedvarende symptomer, der inkluderer samtaler, psykoedukation, energiforvaltning, syns- og balancetræning, gradueret fysisk træning, hjemmeøvelser og/eller træning ved Neurooptometrist

Du kan læse mere om tilbuddene i kommunen på sundhed.dk (for senfølger læs med her) og kommunens egen hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktoplysninger. 

Opdateret 18. december 2022