Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hedensted Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hedensted Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hedensted Kommune blev sat i system i 2020, men kommunen har arbejdet fokuseret med området i flere år. De kører efter en mere fast procedure, med udgangspunkt i Servicelovens §86. Der er blandt andet fokus på ydelsens formål, kvalitetsmål og meget andet, og forløbet varer 12 uger. Indholdet i ydelsen er delt op i

  1. Indledende samtaler
  2. Fysioterapeutisk intervention, med gradueret træning
  3. Ergoterapeutisk og mental intervention

I forløbet er der fokus på energiforvaltning, struktur, accept, mindfulness, åndedræt med mere. Man kan blive visiteret til forløbet, hvis man har haft symptomer i mindre end fem år.

Beskæftigelsesrådgiver og hjerneskadekoordinator deltager desuden også i forløbet. Blandt andet kalder sidstnævnte ind til tværfaglige møder hver fjerde uge, hvor der gøres status på indsatsen, og vurdering af om der skal justeres på indsatsen. Her kan fysio-/ergoterapeuter, pårørende/borger, beskæftigelsesrådgiver og andre deltage.

Opdateret 17. juni 2021