Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Køge Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Køge Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Køge Kommune der pt. findes. Kommunen har blandt andet samarbejder med Specialcenter Roskilde (SCR) om flere tiltag, foruden at have nogle enkelte tiltag selv.

Kommunen har først og fremmest en rammeaftale med SCR om tilbud til hjernerystelsesramte. Her tilbydes der en optisk udredning, udredning i forhold til auditive udfordringer, samt råd og vejledning med henblik på energistyring, hukommelse og sprog. Disse tilbud er uden betaling for borgere i Køge Kommune. Desuden er der mulighed for at kontakte SCR gratis via telefon hver fredag. Det tilbud er uvisiteret – det vil sige alle borgere kan kontakte dem. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Hvis den optiske udredning hos SCR viser behov for et synsundervisningsforløb kan der ansøges om et sådan forløb hos Kommunen via Lov om specialundervisning for voksne. Ansøgning om synsundervisning skal ske via henvendelses til kommunens hjerneskadekoordinator.

Er man tilknyttet jobcenteret, kan jobcenteret vurderer om man er i målgruppe for at få tilbudt en neurofaglig arbejdsmarkedsrettet indsats. En sådan indsats vil varetages af en ekstern partner med specialviden inden for netop hjernerystelse. Fra sommeren 2021 vil der desuden være et tilbud til borgere (primært på sygedagpenge), baseret på Mindfulness-Based Stress Reduction. Målet med forløbet er at borgerne bliver bedre i stand til at selvregulere og opnå balance ift. belastninger. Forløbet skulle derfor gerne være med til at forbedre borgernes chance for at forblive på arbejdsmarkedet.

Borgere der har fået en genoptræningsplan vil være berettiget til en ergo- og fysioterapeutisk indsats, hvis der er skrevet behov herfor i gentoptræningsplanen. For borgere uden en genoptræningsplan kan jobcenteret henvise til ergo- og fysioterapeutisk vejlednings- og træningsforløb, hvis Jobcenteret vurderer det relevant ift. borgerens mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Opdateret 1. juli 2022