Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #11 – Ændrede netværksforbindelser i hjernen ved posttraumatisk hovedpine

Ændrede netværksforbindelser i hjernen ved posttraumatisk hovedpine

Et nyt studie har kigget på posttraumatisk hovedpine efter en mild traumatisk hjerneskade.1 Studiet kiggede på ændrede netværksforbindelser i hjernen ved posttraumatisk hovedpine (PTH), da det kan være med til at forklare vedvarende symptomer efter hjernerystelse, samt være med til at finde en løsning på PTH.

Studiet inkluderede 59 deltagere i alderen 12 til 24 år. Deltagerne var delt op i patienter der var kommet sig over symptomerne (PTH-R), patienter der stadig havde symptomer (PTH-P) og en kontrolgruppe. Ingen af deltagerne af præ-eksisterende hovedpine, kroniske smerter eller psykiatriske diagnoser såsom depression, hvilket er godt at sikre sig inden, da det kan have betydning for resultaterne. Derudover gennemgik deltagerne ni forskellige spørgeskemaundersøgelser inden for psykiatriske og commotionelle undersøgelser.

Det studiet fandt ud af er, at der en forhøjet frygt for smerte hos patienter der er eller har været ramt af post-traumatisk hovedpine – både i PTH-R og PTH-P. Dog er frygten større hos PTH-P. Det går igen i de andre resultater studiet kom frem til. Begge grupper havde forhøjet depression-score og angst-score i spørgeskemaerne,

Forskerne undersøgte også den funktionelle forbindelse i hjernen ved hvile. Her fandt de også forskelle både mellem de to PTH-grupper, men også forskellen mellem dem og de raske i kontrolgruppen. Blandt andet var der dårligere forbindelse fra amygdala til andre dele af hjernen hos PTH-P-gruppen. Disse andre dele har med opfattelsen af smertestimuli og smertemodulering af gøre, hvilket kan forklare hvorfor de oplever det værst. For PTH-R-gruppen havde ikke lige så høj score som PTH-P-gruppen, men man fandt dog en nedsat forbindelse mellem lillehjernen og temporallappen hos denne gruppe. Det kan muligvis forklares med at kroppen forsøger at underkende smerteresponsen.

Det er interessante fund, men studiet er relativt lille – 59 deltagere fordelt i tre grupper er ikke mange mennesker. Derfor kan studiet ikke bruges på et generelt plan, men giver noget spændende viden om ændrede netværksforbindelser i hjernen ved posttraumatisk hovedpine. Denne viden kan der forhåbentligt arbejdes videre med i fremtiden, så vi bedre kan tage hånd om posttraumatisk hovedpine.

Referencer

  1. Lemme J. et al., J of Neurotrauma 2021, doi:10.1089/neu.2020.7189