Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #6 – Effekten af melatonin

Et nyt studie har kigget på effekten af melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn, der har vedvarende symptomer efter hjernerystelse.1 Søvnforstyrrelser kan blandt andet inkludere hypersomni, insomni og træthed. Det er interessant da vi ved at søvnforstyrrelser er forekommende og problematiske efter en hjernerystelse.2,3,4,5 Vi har tidligere beskrevet hvorfor det er problematisk at vække en ramt i den akutte fase, og hvor vigtig søvn er. Og vi ved at eksempelvis insomni har en negativ indflydelse på de oplevede symptomer efter en hjernerystelse, på angst og på depression.3

Melatonin er et hormon kroppen selv producere. Hormonet hjælper til med at regulere døgnrytmen, og bliver i forvejen anbefalet til til korttidsbehandling af eksempelvis insomni. Studiet her, ville kigge på effekten af melatonin i forskellige doser på søvnproblemer og -forstyrrelser. Studiet blev udført som et såkaldt dobbelt-blinded randomiseret forsøg, og 99 8-18-årige, med vedvarende symptomer deltog. Heraf gennemførte 92 hele studiet. De blev tilfældigt inddelt i tre forskellige grupper – en placebo og to forskellige doser melatonin. Selvom deltagerne oplevede at blive asymptomatiske, fortsatte de med behandlingen.1

Studiets resultater er, at melatonin har en lille effekt på søvnforstyrrelser, søvneffekten og -tiden, samt depression. Det havde dog ikke en effekt på de oplevede symptomer efter hjernerystelse og ej heller på angst. Selve interventionsperioden var en lille måned, og deltagerne havde “kun” haft symptomer i fire til seks uger. Det vil derfor være interessant at se på større studier, der kigger over en længere periode, og med ramte der havde været ramt i mere end tre måneder. Studiet melder dog ikke om nogle seriøse bivirkninger, hvilket er positivt.

Når man kigger på ét enkelt studie, er det altid vigtigt at have for øje, at det netop kun er ét studie. Derfor er det selvfølgelig ikke årsag til at ændre praksis. Vi ser derfor blot frem mod flere og bedre studier med melatonin til behandling af søvnproblematikker hos hjernerystelseramte.

Referencer

  1. Barlow K. et al., Journal of Neurotrauma 2020, doi:10.1089/neu.2020.7154
  2. Ganger C. et al., Journal of Neurotrauma 2015, 32:20, 1539-1552, doi: 10.1089/neu.2014.3753
  3. Brooks B. et al., Journal of Neurotrauma 2019, 31:16, 2391-2399, doi:10.1089/neu.2018.6257
  4. Luther M. et al., Sleep 2020, 1-29, doi:10.1093/sleep/zsaa083
  5. Hoffman N. et al., Clinical Journal of Sports Medicine 2020, 30:2, 29-35, doi:10.1097/JSM.0000000000000538