Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #5 – Sports- og aktivitetsrelateret hjernerystelse og risikoen for selvmord

Sports- og aktivitetsrelateret hjernerystelse og risikoen for selvmord

Studiet “The Association Between Sports- or Physical Activity–Related Concussions and Suicidality Among US High School Students, 2017”1 er et studie der har forsøgt at fortælle noget om sammenhængen mellem sports- eller aktivitetsrelateret hjernerystelse, og risikoen for selvmord hos amerikanske High School-elever i 2017.

Tilbage i 2018 kom et dansk studie, der viste at der var en højere risiko for selvmord efter traumatisk hjerneskade – dog var risikoen højere ved svær traumatisk hjerneskade, end ved mild traumatisk hjerneskade.2 Studiet her kigger på en amerikanske population i stedet, og ser kun på high school-elever – til gengæld er samplestørrelsen på 14.765.

Studiet valgte en let forståeligt definition på hjernerystelse; en hjernerystelse er når et slag eller rystelse til hovedet skaber problemer såsom hovedpine, svimmelhed, døsighed eller forvirret, hukommelses- eller koncentrationsproblemer, opkast, slørret syn eller bevidstløshed. Elever blev spurgt om hvor mange af disse de havde oplevet de sidste 12 måneder gennem sport eller fysisk aktivitet. De blev også spurgt om flere andre ting, herunder spørgsmål relateret til selvmord.

Hele 17,2 % fortæller at de kraftigt overvejede at begå selvmord – og 7.4 % forsøgte sig faktisk. Forskerne bag undersøgte også hvad der hang sammen med disse tal. Og især vedvarende følelse af håbløshed og værende ked af det, under syv timers søvn, alkoholforbrug og cannabisforbrug hang alle sammen med øget forekomst. Og selv når man har justeret for disse faktorer, var der stadig en sammenhæng mellem pådraget hjernerystelse og forsøgt selvmord – især var de depressive følelser problematiske.

Studiet fortæller ikke at hjernerystelse fører til selvmord, men peger samtidig på at sports- og aktivitetsrelateret hjernerystelse og risikoen for selvmord er til stede. Men som de selv gør opmærksomme på, så giver studiet primært et indblik i nogle af de sammenhænge der kan være. Især peger studiets resultater på vigtigheden i at holde øje med ramtes mentale tilstand. Så flere studier i den samme retning, vil være interessante at se.

Referencer

  1. Miller G. et al. Sports Health 2020, doi: 10.1177/1941738120939913
  2. Madsen T. et al., JAMA 2018, 320:6, 580-588 doi:10.1001/jama.2018.10211