Hjernerystelse | Commotio Danmark

NYTÅR 2023

Ny definition af hjernerystelse

2023 har på nogle punkter været et stort år inden for hjernerystelsesområdet, den af mest betydningsfulde begivenhed er den opdaterede definition af hjernerystelse. Nu klassificeres det som en mild traumatisk hjerneskade, hvilket anerkender og legitimerer dets status som en form for hjerneskade. Dette markerer en positiv udvikling, der åbner døren for øget forståelse og behandling af hjernerystelsesramte.

Det næste spørgsmål, der rejser sig, er, hvornår denne opdatering vil få indflydelse på sundhedsmyndighederne herhjemme, og hvilke positive konsekvenser det vil have for behandlingen af personer med hjernerystelse. Selvom det måske er optimistisk at forvente fuld implementering allerede i 2024, betyder det ikke, at vi ikke kan håbe på det. Vi er fast besluttede på at bidrage til, at de relevante myndigheder hurtigst muligt tager stilling til, hvordan hjernerystelse fremover skal håndteres, og vi er positive omkring de forandringer, der kan komme.

Der er en optimistisk tilgang til fremtiden, hvor vi håber på positive ændringer i behandlingen af hjernerystelsesramte. Selvom 2024 måske er for tidligt for egentlige ændringer, vil vi aktivt arbejde for at fremme dialog og forståelse hos sundhedsmyndighederne. Vi ser med tillid og håb mod en tid, hvor håndteringen af hjernerystelse gerne skulle blive endnu mere opdateret og effektiv.

I Commotio Danmark vil vi fortsætte med at gøre vores bedste for at støtte og påvirke de nødvendige ændringer i håndteringen af hjernerystelse, og vi ser frem til en positiv udvikling i de kommende år.

Konsensusrapporten

I juni kom endelig den længeventede opdatering af Concussion in Sports Groups internationale konsensusrapport om hjernerystelse i sport. Dette betydningsfulde skridt blev taget efter, at de mest fremtrædende forskere på hjernerystelsesområdet fra hele verden samledes i Amsterdam i oktober 2022. 

Dette møde resulterede ikke kun i de forventede opdateringer af rapporten og værktøjerne som SCAT6, men det introducerede også spændende nye elementer. Et bemærkelsesværdigt tilføjelse var præsentationen af det innovative SCOAT6-værktøj. Endvidere blev betydningen af fysisk aktivitet som en behandlingsmetode og brugen af tandbeskyttere i ishockey som forebyggende tiltag fremhævet.

Selvom opdateringen blev forsinket i to år af omstændighederne omkring covid-19, har den endelige præsentation af ny viden og værktøjer vist sig at være en positiv og opmuntrende udvikling inden for hjernerystelsesforskningen i sportsverdenen. Dette vidner om en stærk global vilje til konstant forbedring og fremskridt på trods af udfordringerne.

Forskningen i Danmark

Foruden det tidligere nævnte har året ikke været præget af betydningsfulde udviklinger inden for hjernerystelsesområde. Forskningen kører derudover internationalt, men desværre viser forskningsprojekterne fra Danmark en varierende kvalitet. Her har vi dog forsøgt en positiv drejning ved at igangsætte et forskningssamarbejde med Syddansk Universitet og Helsefonden. På trods af vores bestræbelser mangler vi fortsat deltagere til dette projekt, og vores målsætning er at fuldføre det inden foråret 2024.

Selvom vi arbejder aktivt for at forbedre forskningen på hjernerystelsesområdet, er det desværre en kendsgerning, at Danmark ikke indtager en førende position. De danske studier, vi er bekendt med på området, har desværre ofte ikke opfyldt de ønskede standarder for kvalitetsstudier. Vi nærer håbet om, at 2024 vil bringe med sig mere robuste og veludførte danske studier, men som altid er det kun tiden, der vil vise, om denne forhåbning går i opfyldelse. Vi forbliver optimistiske og engagerede i vores bestræbelser på at løfte kvaliteten af hjernerystelsesforskningen her i landet.

Samarbejder

I løbet af det forgangne år har vi styrket vores netværk gennem flere frugtbare samarbejder. Et bemærkelsesværdigt eksempel er vores bidrag til et afsnit af Smerteuniverset med Smertevidenskab.dk samt vores løbende samarbejde med blandt andre Hjernerystelsesfyssen. Disse samarbejder har været inspirerende og bidraget til vores fælles mål. Og forhåbentlig kan vi udvide dem i det kommende år. 

I 2024 planlægger vi at fortsætte denne positive udvikling ved at etablere flere samarbejder inden for både behandling og forskning. Derudover ønsker vi at dele vores viden og indsigt med både fagfolk og lægfolk ved at holde oplæg rundt om i landet. Vi ser frem til at skabe en dialog og dele vores erfaringer og viden med et bredere publikum.

Hvis du er interesseret i at få os til at fortælle om hjernerystelse til et dit arrangement eller ønsker at arrangere et oplæg, er du mere end velkomne til at kontakte os på kontakt@commotio.dk. Vi ser frem til at udveksle ideer, skabe nye forbindelser og fortsætte vores positive bidrag til fællesskabet.

Afslutning og godt nytår 2023

Vi står desværre over for udfordringer, hvor personer ramt af hjernerystelse stadig møder uhensigtsmæssigheder i både sundhedssystemet og beskæftigelsessystemet. Selvom opfattelsen af, at bevidstløshed og/eller hukommelsestab er afgørende for diagnosticering af hjernerystelse, desværre stadig er udbredt, glæder det os at se, at der er en positiv udvikling i retning af flere og flere finder ud af det ikke rigtigt – en trend, der har været tydelig over de seneste mange år.

Trods denne fremgang oplever vi stadig, at nogle personer får dårlige råd på skadestuer, hos egen læge, m.fl. og rådes til at holde sig for nedrullede gardiner de første dage eller indtil symptomerne forsvinder. Der er også tilfælde, hvor sager hos forsikringsselskaber underkendes at forkerte årsager, og hvor personer i beskæftigelsessystemet bliver henvist til ineffektive behandlinger som f.eks. synstræning . Dette er udfordringer, som vi aktivt arbejder på at ændre, og vi opfordrer alle, der har oplevet lignende situationer, til at dele deres erfaringer med os.

Vi har tiltro til, at 2024 vil bringe yderligere forbedringer på dette område. Vi ser positivt frem til at skabe en mere hjernerystelsesvenlig tilgang i både sundheds- og beskæftigelsessystemet. Vi ønsker alle en fantastisk start på det nye år og ser spændt frem til at opleve, hvad 2024 har at byde på.

Med venlig hilsen
Commotio Danmark

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *